Колубарски

Штампа

  Kolubarski  RO   Mandatni period 2014-2018

Predsednik Reonalnog odbora

Slobodan Višić

Članovi Upravnog Odbora

Slobodan Višić, Budimir Višić, Selena Radišić, Mališa Maksimović, Gordana Vesić

Predstavnici u Skupštini VKS

Slobodan Višić, Budimir Višić, Božidar Milić, Igor Rabat, Dragan Jovanović

Predstavnik u Etičkom Komitetu

Mališa Maksimović

Članovi komisije za cene

Selena Radišić, Igor Rabat, Dragan Bošković, Novica Andrejević, Zoran Medulović