Лиценца

Штампа

Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) предвиђа увођење обавезног лиценцирања ветеринара.

са Скупштини Коморе 11. новембра 2006. године усвојен је Правилник о лиценци за обављање ветеринарске делатности.

ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Дана 13. 09. 2007. године, на основу Члана 38. Став 3. Закона о ветеринарству и члана 23. Став 2. Закона о државној управи, Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде је донео Решење о давању сагласности на Правилник о лиценци за обављање ветеринарске делатности. Решење је у ВКС стигло 1.октобра 2007. године, након чега је покренут поступак израде идејног решења лиценце и припрема за примање Захтева за издавање. Управни одбор је на седници 26.октобра донео одлуку да се од 15. новембра започне са примањем Захтева за издавање лиценце. Упутство за издавање и Захтев можете преузети на овој страници.

Од 1. маја 2008. године у редовним контролама провераваће се да ли запослени доктори ветеринарске медицине поседују лиценце за обављање ветеринарске делатности..

Издавање лиценце

Продужавање лиценце
 
 
Упутство за уплату чланарине

Промена података