Informatori VKS

Штампа
Septembar 2017. godine:
 
1. Poseta delegacije Nacionalne veterinarske komore Ruske Federacije
2. Poseta delegacije Veterinarske komore Mađarske i pronalaženje novih izvora prihoda za veterinare praktičare
3. Memorandum o saradnji Veterinarske komore Srbije i Veterinarske komore Makedonije
4. Informator - Mikotoksini
5. Informator - Aflatoksin