Одлуке Етичког комитета

Штампа
Датум објављивања субота, 12 мај 2012
 1. ВС „Јагодина“ (дисциплинска мера:опомена)
 2. Саша Стокић (дисциплински поступак : обустављен)
 3. ВС „Крагујевац“д.о.о. (дисциплинска мера: јавна опомена)
 4. ВС „Сава Срем“д.о.о. (дисциплински поступак : обустављен)
 5. Митко Давковски (дисциплински поступак : обустављен)
 6. Проф.др Драган Вуковић (дисциплинска мера: јавна опомена)
 7. ВС „Рача“ (дисциплинска мера:опомена)
 8. Сретен Селић (дисциплинска мера: јавна опомена са новчаном казном и привремено одузимање лиценце у трајању од 6 месеци)
 9. Радош Раилић (дисциплински поступак : обустављен)
 10. Катарина Мајсторовић (дисциплинска мера : јавна опомена)
 11. Зооцентар Панчево ( дисциплински поступак : обустављен)
 12. Александар Спасовић  (дисиплински поступак: ослобођен одговорности)
 13. Славољуб Николић и Срђан Јаначковић  (дисиплински поступак: јавна опомена)
 14. Драгана Богданов ( дисциплинска мера: јавна опомена )