LOADING
PREV
NEXT
https://www.vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/vet-licencagk-is-23.jpg
https://www.vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/clanstvogk-is-23.jpg
https://www.vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/glassesgk-is-23.jpg

ветеринарска комора Србије

  • Лиценца
  • Чланство у комори
  • Едукација

Лиценца

Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) предвиђа увођење обавезног лиценцирања ветеринара.

Опширније

Чланство у комори

По Закону о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) чланство у Комори је обавезно за све ветеринаре.

Опширније

Едукација

ВКС организује стручне и научне скупове ради едукације и унапређења стручног рада ветеринара, чланова Коморе

Опширније

Важно обавештење

Штампа
Датум објављивања субота, 05 мај 2012

 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ РАДИЈАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТI

 Према члану 91. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. Гласник РС, 36/09) свако ко поседује извор јонизујућих зрачења имао је обавезу да пријави Агенцији извор у року од годину дана од дана формирања Агенције.

У складу с тим, сваки ветеринар који поседује рендген апарат треба одмах да попуни образац пријаве и достави га Агенцији. Пријава извора зрачења се не наплаћује. Служи за формирање базе података о изворима зрачења и као доказ да власник нема намеру да га користи нелегално.

Сам поступак добијања лиценце се разликује за лица која су раније стекла решење којим се одобрава коришћење рендген апарата издато од надлежног органа према Закону о заштити од јонизујућих зрачења (Службени лист СРЈ, 46/96) од поступка за добијање лиценце први пут.

Ради се о примени члана 17. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. Гласник РС, 36/09) који говори о издавању сагласности на Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање рендген апарата.

Наиме, ако се тражи лиценца у складу са чланом 90. Закона 36/09 подразумева се да је постављање рендгена раније одобрено и нема потребе да се поново тражи сагласност.

Уколико се захтев за одобрење коришћења рендгена (лиценцу) подноси први пут, тада је први корак подношење захтева за издавање сагласности на пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање рендгена. По добијању сагласности од Агенције, следи процедура која је заједничка у обадва случаја: подноси се захтев за издавање лиценце и документација која према приложеном упутству.

У овој документацији се спомиње Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за коришћење рендген апарата. То је документ који садржи делове претходно поменутог пројекта за постављање али мора бити комплетан у смислу да садржи све делове према садржају који је правилником дефинисан. Ова документа израдјују правна лица овлашћена за пројектовање мера застите.

Здравствене прегледе лица професионално изложених зрачењу обављају службе медицине рада. Обуку за спровођење мера заштите обављају: ИНН Винча-Центар за перманентно образовање, Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовиц”, ПМФ Нови Сад и ПМФ Крагујевац.

Дозволе решења и овлашћења добијена по Закону о заштити од јонизујућих зрачења Сл. Лист СРЈ број 46/96 престају да важе 23. маја 2012 године.

А за сва додатна објашњења одговоре можете потражити на: www.srbatom.gov.rs


Оливера Маринковић 

Руководилац групе за лиценцирање

Сектор за заштиту од зрачења

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења

и нуклеарну сигурност Србије

Масарикова 5/спрат 15/соба 1513

11000 Београд

Србија


Тел:  +381 11 3061352

Фаx: +381 11 3061552

 

Прочитај још...

Могући случајеви 1-3

Практични пример случаја 2

Практични пример случаја 3

Кратки резиме

Образац

Захтев за лиценцу 

Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting
вкс © 2011. сва права су задржана
webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.