Препоруке етичког комитета

Штампа
Датум објављивања уторак, 24 април 2012
У досадашњем раду Етички комитет се сусретао са различитим проблемима. На основу броја пријава које је Комори поднела Управа за ветерину против ветеринара који раде послове из области Програма мера, и пријава против ветеринара које су поднете од разних удружења за заштиту животиња, Етички комитет је дефинисао ова два проблема  као веома важне за целу струку. Због тога смо одлучили да узмемо активно учешће у превазилажењу ових појава, у оквиру наших могућности. Наше препоруке нису обавезујуће, али смо ми дубоко убеђени да поступање по њима може драстично да смањи број проблема из ових области.

Препорука етичког комитета у вези са пословима ветеринара из области комуналне зоохигијене
Препорука етичког комитета у вези са пословима из Програма мера
Препорука етичког комитета у вези са Законом о добробити животиња