Урађен блок Потврде о пријави догађаја

Штампа
Датум објављивања среда, 03 август 2011

Разматрајући начин примене Упутства о начину дистрибуције и попуњавања Регистра на газдинству УО БКС
је донео одлуку да се за потребе ветеринарских организација уради блок обрасца „Потврде о пријави догађаја“.
Образац је нумерисан (50 бројева), на копирном папиру у два примерка, А5 формата, а о издатим блоковима
води се евиденција. Цена једног блока са ПДБ-ом је 141,60 динара.