Формирана Стална комисија Управног одбора ВКС која ће се бавити питањима егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства у оквиру Ветеринарске коморе Србије

Штампа
Датум објављивања четвртак, 17 мај 2018

Поштовани чланови Коморе,


Дана 08.05.2018. године, Управни одбор ВКС је, у циљу побољшања свог рада, а самим тим, рада и положаја свих колега на терену, основао Сталну комисију која ће се бавити питањима егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства у оквиру Ветеринарске коморе Србије. 

image001


 

            Управни одбор ВКС је именовао за председника Сталне комисије проф. др Војиславa Илићa, док су за чланове Комисије именовани:, спец. Тибор Јаноши, др Милош Вучићевић и др Јован Мирчета, колеге са дугогодишњим искуством и знањем из области егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства.

Основни циљ Сталне комисије УО ВКС из области егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства, јесте да подстиче развој ове области, затим примену нових знања и да организовано разматра и проучава теоријске и практичне проблеме везане за област егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства у циљу унапређења рада свих колега и втеринарске струке уопште. 

image002

Овлашћења Сталне комисије су следећа:

1.Разматра питања из делокруга егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства;

2.Даје мишљења и припрема предлоге у вези са питањима из области егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства које усваја Управни одбор ВКС;

3.Предлаже организовање едукација ветеринара који се баве егзотичним кућним љубимцима, дивљачи и ловством у координацији са председником Коморе и регионалним одборима Коморе и подноси пријаву за акредитацију предавања пред Стручним одбором ВКС,

4.Даје предлоге решења законских и подзаконских аката који се односе на егзотичних кућних љубинаца, дивљачи и ловства, које као став Ветеринарске коморе Србије усваја Управни одбор ВКС;

5.Врши коресподенцију са органима и телима Коморе;

6.Врши коресподенцију, преговоре и сарађује са надлежним државним органима и другим организацијама у вези са егзотичним кућним љубимцима, дивљачи и ловством а на основу усвојених ставова и смерница Ветеринарске коморе Србије;

7.Подноси извештаје о активностима УО ВКС;

8.Обавља и друге послове по овлашћењу председника ВКС и УО ВКС

На рад Сталне комисије у свему се примењује Пословник о раду УО ВКС у складу са чланом 34. Пословника о раду УО ВКС.

Председник Сталне комисије проф. др Војислав Илић.