LOADING
PREV
NEXT
https://www.vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/vet-licencagk-is-23.jpg
https://www.vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/clanstvogk-is-23.jpg
https://www.vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/glassesgk-is-23.jpg

ветеринарска комора Србије

  • Лиценца
  • Чланство у комори
  • Едукација

Лиценца

Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) предвиђа увођење обавезног лиценцирања ветеринара.

Опширније

Чланство у комори

По Закону о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) чланство у Комори је обавезно за све ветеринаре.

Опширније

Едукација

ВКС организује стручне и научне скупове ради едукације и унапређења стручног рада ветеринара, чланова Коморе

Опширније

Obaveštenje o sastanku održanom u VKS dana 12.04.2018. godine

Штампа
Датум објављивања петак, 13 април 2018

Poštovani članovi Komore,

Dana 12.04.2018. godine u prostorijama VKS, održan je sastanak članstva RO Beograd 2, na kome su prisustvovali predsednik RO Beograd 2 Milan Đorđević, članovi UO RO Beograd 2 Slavica Bojković Kovačević, Milorad Đorđević, Dragan Vukšić, zatim v.d. direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara, savetnik direktora Nenad Petrović i načelnik inspekcije Zoran Ivanović, kao i predstavnici veterinarskih organizacija koji su članovi regionalnog odbora.
Teme na sastanku bile su problemi s kojima se suočava struka kako u Beogradu, tako i u celoj Republici Srbiji, i to:

1.   problem po pitanju donošenja “korisničkog uputstva za unos podataka o izvršenom Programu mera za ovce i koze ” -  uputstva kao akte može donositi isključivo Ministar shodno Zakonu o državnoj upravi i ista se obavezno objavljuju u Službenom glasniku RS. Predočeno je da dostavljeni dokument se ne može smatrati zvaničnim i da nije obavezujući za veterinarske subjekte po načinu njegovog donošenja i obaveštavanja putem maila a ne u Službenom glasniku

 

2.   problem funkcionisanja baze za ovce i koze “nove forme koje se odnose na godišnji popis istih i preobeležavanje ovaca i koza” - U okviru problema vezanih za sistem obeležavanja ovaca i koza predočeno je da se veterinarska služba ne bavi popisivanjem životinja već da je to posao Zavoda za statistiku koji to sprovodi jednom u 10 godina, problem praćenja kretanja ovaca i koza koji ne postoji u sistemu kao kod goveda, način na koji će se vršiti praćenje kretanja istih, način preobeležavanja u skladu sa čl. 15 Pravilnika o obeležavanju i registraciji ovaca i koza Službeni glasnik br. 6/11 stav 3 “Potrebno je da se preobeležavanje izvrši pod nadzorom nadležnog inspektora, sa zapisnikom” i neslaganje podataka o rođenju životinja usled nedostatka datuma rođenja što može predstavljati problem kod vlasnika koji ostvaruju subvencije na račun veterinarskih subjekata koji iste unose na osnovu dobijenih podataka. Istaknuto je da novi program i vođenje evidencije dodatno otežava rad veterinarskih subjekata na sprovođenju Programa mera.

 

3.   problem potpisanih aneksa Ugovora sa Upravom za veterinu a koji se odnose na uplatu naknada za izvršene vetrinarsko sanitarne preglede - Problem sa potpisanim aneksom gde je u čl. 5, posle čl. 8 dodat čl. 8a u kome nije naveden račun za uplatu naknada od veterinarsko sanitarnih pregleda što je u okviru istog navedeno za obeležavanje životinja i izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju, čime je se čl 8 a smatra nedefinisanim.

4.   problem povraćaja sredstava veterinarskim subjektima na osnovu izvršenog obeležavanja, izdavanja uverenja o zdravstvenom stanju i veterinarsko sanitarnog pregleda - Tromesečni problem neiplaćivanja sredstava veterinarskim subjektima po osnovu povraćaja sredstava, neadekvatna dokumentacija odeljenja za veterinarske usluge kojim je “predmet: Izveštaj o ukupno uplaćenim naknadama za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju …” , predstavlja finansijsko ništavan dokumenat, kao i da se time veterinarski subjekti uvode u finansijski prekršaj;

5.   Iznos naknada za unos podataka u centralnu bazu po životinji na osnovu cenovnika od 01.02.2018. godine i programa mera od 09.02.2018. godine - Po pitanju naknada istaknuto je da se godinama unazad na sajtu Uprave za veterinu objavljuje cenovnik veterinarskih usluga za unos podataka koji se odnose ovce, koze i svinje, gde se lažno prikazuje činjenično stanje a odnosi se na nemogućnost dobijanja tih sredstava usled nefunkcionisanja navedenog sistema.

 

Predstavnici veterinarskih subjekata su izneli dodatne problem koji se odnose na:

1.Izdavanje uverenja usled uplati naknada na račun budžeta pre svega u oblasti živinarstva i komplikacija koje su nastale uplatom istih prilikom obeležavanja, izdavanja uverenja o zdravstvenom stanju i veterinarsko sanitarnim pregledima od strane korisnika usluga,

2.Problem koji se odnosi na nedostatak Zahteva za izdavanjem dokumenata

3.Problem kod unošenja ovaca i koza, nesledljivost broja unešenih životinja odnosno delimično prikazivanje broja unešenih životinja, problem idenfikacije netetoviranih grla i njihovog preobeležavanja, problem uplate naknada, pojedinačnog unošenja životinja kod godišnjeg popisa

4. Problem unošenja svinja kod kupovine obeleženih životinja i nemogućnost revakcinacije usled nemogućnosti praćenja kretanja, kupovina vakcine protiv KKS koja je suprotna pravilniku o Programu mera gde u tačci 1 poslednji stav piše da su sredstva obezbeđena u budžetu.

Na temu aktuelnih problema, zatraženo je da se dostave smernice radi davanja predloga na Zakon o veterinarstvu s obzirom da struka nije dobila nikakvu polaznu tačku na osnovu koje bi predlagala izmene; postavljeno je pitanje povratka veterine u Zakon o zdravstvenoj zaštiti čime bi veterinarski subjekti koji sprovode isti bili oslobođeni PDV po čl. 25 na osnovu čega su oslobođeni lekari, stomatolozi, i ostali, problem nabavke.

 

Zaključci sa predlogom rešenja :

1.   Da se sredstva od naplata naknada uvrste u fakturu sa ostalim aktivnostima a da se posebno fakturiše iznos za mesec januar i februar, da se u okviru toga smanji dokumentacija i veterinarski subjekti ne uvode u finansijski prekršaj gde umesto fakture popunjavaju Izveštaj kao finansijsko ništavan dokumenat, gde će se na polovini predviđenih sredstava namenjenih veterinarskim subjektima dodavati PDV ( odnosi na subjekte u PDV sistemu),

2.   Da se nove aktivnosti a koje se odnose na sistem novog obeležavanja ovaca i koza usled realnog povećanja obima posla povećaju iznosi naknada po unosu istih, da se unošenje godišnjeg popisa isplaćuje po domaćinstvu bez unošenja pojedinačnih životinja već da to bude brojčano kao i da se na osnovu predloga VKS donese odluka o iznosu koji će biti plaćen iz budžeta, da se doda broj zapisnika inspekcije  kod preobeležavanja životinja kao da se unos podataka po gazdinstvu isplati iz budžeta na osnovu aktivnosti.

Napomena: Radi sprovođenja poslova po navedenim aktivnostima kao i radi sprovođenja poslova po Programu mera neophodno je da se sve aktivnosti isplate po ugovorenim cenama između VKS i Uprave za veterinu, ili  da se aktivnosti pomere za novi Program mera.

3.   Da objavljivanje uputstava ili drugih akata bude u skladu sa Zakonom o državnoj upravi – u Službenom glasniku RS, 

4.   Da se sva pitanja koja se odnose na veterinarsku struku i veterinarsku delatnost rešavaju u saradnji sa VKS,

5.   Da v.d. direktorka Uprave za veterinu obavesti putem sredstava javnog informisanja, pre svega, vlasnike životinja o novom sistemu obeležavanja ovaca i koza i o načinu uplate taksi;

6.   Da se problemi rešavaju svi navedeni problem istaknuti od strane veterinarskih subjekata.

 

Na iznešene probleme v.d. direktorka Uprave za veterinu sa saradnicima je obrazlagala iznešenu problematiku po pitanju uplate naknada koje su prihod Budžeta RS i njihove uplate na račun koje sprovode fizička i pravna lica u Budžet RS odlukom Ministarstva finansija, obrazložen je novi sistem rada baze, problemi u radu kao i da ne postoji praćenje kretanja ovaca, koza i svinja, softverski problemi baze, problematiku povraćaja sredstava na ime naknada, kao i spremnost za rešavanje problema po pojedinačno iznešenim tačkama.

Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting
вкс © 2011. сва права су задржана
webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.