ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Конкурс за уступање послова из Програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016

Штампа
Датум објављивања уторак, 10 децембар 2013

Конкурс за уступање послова из програма мера здравствене заштите животиња за период 2014-2016 објављен у Службеном гласнику РС број:108/2013 од 06.12.2013. године, завршава се 16.12.2013. године. Задњи рок за доставу документације је 16.12.2013. до истека радног времена (за пријаве које се достављају на писарници Републичких органа, Омладинских бригада 1). За пријаве које се достављају путем брзе поште или путем редовне пошта крајњи рок за достављање је 16.12.2013. године у поноћ (доказ времена доставе је поштански жиг поште на запечаћеној коверти).
Важна напомена: све коверте уз текст који је прописан конкурсом морају на полеђини да садрже и читке податке пошиљаоца.

Конкурс за уступање послова из Програма мера за период 2014-2016.