Предлог Правилника о условима за ВО

Штампа
Датум објављивања петак, 06 децембар 2013

Предлог Правилника о условима у погледу простора, опреме и стручног кадра за обављање вештачког осемењавања и садржини и начину вођења регистра извођача вештачког осемењавања и примедбе УО ВКС на предложени Правилник.

Предлог правилника

Примедба УО на предложени правилник