Обавештење за чланство ВКС

Штампа
Датум објављивања петак, 08 новембар 2013

На основу Одлуке Уставног суда укида се спорна одредба који се односи на члан 10. став 1. тачка 5. Правилника Ветеринарске коморе Србије о лиценци за обављање ветеринарске делатности.