ОБАВЕШТЕЊЕ О ЦЕНИ КЛИНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВА

Штампа
Датум објављивања уторак, 06 август 2013

Након добијања Упутства за издавање Уверења о Здравственом стању приликом прегледа пчелињака, а имајући у виду да до састанка представника ВКС и Пчеларског савеза није дошло, сматрамо да треба још једном појаснити наплату клиничког прегледа пчелињих друштава:

Шифра 1230 је по Препорученом ценовнику ветеринарских услуга ВКС „Клинички преглед пчелињег друштва" и не спада у послове које плаћа Министарство пољопривреде, тј. висину услуге одређују власници ветеринарских организација у складу са својом пословном политиком.
ВКС нема право нити правни основ да одреди висину те услуге, као ни било које друге, већ само да у складу са чланом 38. став 1. тачка 8. Закона о ветеринарству (Сл. гл. бр. 91/2005 и 30/2010) и чланом 4. став 1. тачка 10. и 11. Статута ВКС изради Препоручени ценовник ветеринарских услуга.

Ветеринарске организације сваку од ових услуга могу радити изнад, испод или по препорученој цени у складу са Законом о заштити конкуренције.

Молимо колеге да и у овом случају одреде прихватљиве цене за ову услугу према својим клијентима.

Накнада путних трошкова при извођењу клиничког прегледа пчелињих друштава наплаћује се додатно у складу са ценовником ветеринарске организације.

За све услуге обавезно је издавање рачуна.

Секретаријат ВКС