ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

Штампа
Датум објављивања уторак, 02 јул 2013

Обавештавамо колеге да су се Ненад Петровић из Управе за ветерину и руководство ВКС усагласили у вези Конкурса за уступање послова из Програма мера за период 2013-2015. годину да није потребно обезбедити документ бр. 11: „Потврда Ветеринарске коморе Србије, Етичког комитета да није кажњаван“.

Ветеринарска комора Србије је Управи за ветерину доставила списак колега којима је изречена дисциплинска мера Етичког комитета.

Управи за ветерину ће бити послати и спискови колега који немају Лиценцу за обављање ветеринарске делатности, као и оних чија лиценца није продужена.