Нове шифре за ветеринарске услуге у препорученом ценовнику ВКС

Штампа
Датум објављивања четвртак, 16 мај 2013

Извод из записника са телефонске седнице Управног одбора Ветеринарске коморе
Србије, дневни ред тачка 1, која се одржала 25.04.2013. године.


........... непотребно изостављено ................
На основу члана 25. тачка 11. Статута Ветеринарске коморе Србије, Управни одбор
ВКС доноси


Одлуку


да се у Препоручени ценовник ветеринарских услуга ВКС унесу нове шифре које
се односе на спровођење обележавања пчелињих друштава и регистрација пчелињака.
Такса за обележавање од 30,00 динара се посебно наплаћује. Нове шифре су:

12105 - Регистрација и обележавање до 20 пчелињих друштава. (100,00 динара/по
јединици).

12106 - Регистрација и обележавање од 20 до 50 пчелињих друштава. (80,00 динара/по
јединици).

12107 - Регистрација и обележавање од 50 до 100 пчелињих друштава. (70,00
динара/по јединици).

12108 - Регистрација и обележавање преко 100 пчелињих друштава. (60,00 динара/по
јединици).

У Београду, 25. април 2013. године Председник Управног одбора

Радош Раилић, др. вет., с.р.