ПРИЈЕМ РУКОВОДСТВА ВКС У УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ

Штампа
Датум објављивања четвртак, 21 март 2013

               На позив др сци. мед. Зорице Новаковић, кординатора у Управи за ветерину, председник ВКС и председник УО ВКС дана 19. 03. 2013. године посетили су Управу за ветерину.

               Руководство ВКС упознало је кординаторку са стањем и проблемима у ветеринарској струци.

                На дневном реду састанка био је и Програм мера здравствене заштите животиња за 2013. годину. Израда истог је у завршној фази и представници ВКС предали су кординаторки текст предлога и коментара на нацрт Правилника о Програму мера за 2013. годину.

                 Руководство ВКС предало је кординаторки и предлог ПРОТОКОЛА заједничких активности ради подизања нивоа здравствене заштите животиња у 2013. години. Протоколом су обухваћена питања чије решавање представници ВКС сматрају неопходним за даље функционисање здравствене заштите животиња.

 

ДОПИС у вези коментара на нацрт Правилника о Програму мера за 2013.

ПРОТОКОЛ