OIE PVS Анализа Beтеринарске коморе Србије

Штампа
Датум објављивања уторак, 19 март 2013

Експертска група Светске организације за здравље животиња (OIE) за евалуацију перформанси ветеринарске службе (PVS) борави у Србији од 11. до 25. марта 2013. године. У складу са чланом 3.2.12. Кодекса о здрављу сувоземних животиња,  који предвиђа евалуацију ветеринарских статутарних тела, извршена је и анализа рада ВКС.

Експерти OIE за PVS Анализу, Dr Мarie Edan из Француске и Dr Sun Yan из Кине, одржали су састанак са представницима ВКС 14. марта 2013. године.  Предмет је била процена усклађености ВКС са стандардима OIE и то по следећим ставкама:

1. Циљеви и функције ВКС;

2. Законски основ, аутономија у раду и функционални капацитет ВКС;

3. Састав и представљање чланства у органима и телима ВКС;

4. Одговорност и транспарентност у доношењу одлука;

5. Извори и управљање финансијским средствима ВКС;

6. Управљање програмима обуке и континуиране едукације ветеринара.

У оквиру анализе циљева и функција, било је речи о регулисању статуса ветеринара и пара-ветеринара путем лиценцирања и регистрације; о одређивању минималних стандарда образовања, основног и континуираног – неопходних за стицање звања, диплома и сертификата који омогућавају регистрацију и стицање лиценце; као и утврђивању етичких, деонтолошких и дисциплинарних стандарда.

На захтев OIE, а према упутству које је прослеђено из Управе за Ветерину МПВШ, састанку са експертима OIE су присуствовали руководиоци тела и органа ВКС: др Грго Тиквицки, Председник ВКС; др Радош Раилић, Председник УО ВКС; Др Зоран Рашић, Представник јавних служби у УО ВКС; др Александар Спасовић, Председник Етичког комитета ВКС; Др Сава Лазић испред Стручног одбора ВКС, као и др Жолт Кало, Секретар ВКС. Испред Управе за ветерину присутни су били др Зоран Маринковић и др Ивана Лазић.

Уводно излагање и представљање структуре и функција ВКС је обавио Др Зоран Катринка. Даљи ток састанка је вођен према PVS процедури OIE. Представници ВКС су одговорима на питања експерата OIE изложили кључне функције, начин и резултате рада органа и тела којим руководе.

ВКС је изразила спремност да унапреди постојеће функције, као и да приступи увођењу нових, како би одговорила свим захтевима који се по стандадима OIE стављају пред национално ветеринарско статутарно тело. Било је речи и о условима за што скорији почетак твининг програма између ВКС и неког од високо развијених статутарних тела из Европе или света.

Представници OIE су по завршетку састанка изразили лично задовољство пријемом у ВКС, као и оним што су о раду ВКС сазнали.

Прибележили су и чињеницу да је управо ВКС  значајно допринела доласку PVS Мисије у Србију, приликом посете Председника Светске ветеринарске асоцијације др Фаузи Кехрида и др Тјерд Јорне, крајем 2011. године. Они су тадашњем Министру пољопривреде предочили предности PVS Мисије и допринос који она може дати развоју целокупне ветеринарске службе у Србији. Захтев за покретање PVS анализе је уследио почетком 2012. године.

Резултати PVS анализе ће бити познати накнадно, у складу са процедурама OIE.   

                                                                                                                                                                                          

 

HPIM0895

 

HPIM0898