ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Штампа
Датум објављивања четвртак, 06 децембар 2012

Имајући у виду поступак релиценцирања, који је у току, уз упозорење подсећамо чланове ВКС да, сходно чл.18.4. тачка 4. ДЕП-а, нарочито тешку повреду Кодекса представља обављање ветеринарске делатности без лиценце, те да ће према свим члановима који не поседују лиценцу бити предузете мере сходно чл.17 ДЕП-а, као и да ће о томе бити без одлагања обавештена Управа за ветерину.