Апел чланству ВКС за поступање у складу са Кодексом ветеринарско-медицинске етике

Штампа
Датум објављивања уторак, 27 новембар 2012

Поводом изражених сумњи у противправно поступање при извршењу послова по Програму мера здравствене заштите животиња, Ветеринарска комора Србије упућује апел члановима да при обављању ветеринарске делатности поступају у складу са ветеринарским етичким нормама, закљученим уговорима и важећим ветеринарским прописима.
Свако нарушавање угледа професије и повреда дисциплине при обављању ветеринарске делатности, подлеже одговорности у складу са Дисциплинско-етичким правилником. ВКС ће се залагати да се свако евентуално нарушавање угледа професије несавесним поступањем ветеринара, испита ради утврђивања стварног стања, а у интересу позитивне афирмације ветеринарске професије.