Пресудa Врховног касационог суда

Штампа
Датум објављивања уторак, 16 октобар 2012

Приложеном пресудом Врховног касационог суда, по захтеву Ветеринарске коморе Србије, уважена је тужба и поништено решење Комисије за заштиту конкуренције којим је Ветеринарској комори Србије одређена мера заштите конкуренције и наложено да под претњом принудног извршења плати буџету Републике Србије износ од 1.243.690,00 динара, што је Ветеринарска комора Србије у остављеном року и уплатила. Будући да је овим, правноснажно и извршно, ослобођена ове обавезе плаћања, Ветеринарска комора Србије покренула је поступак повраћаја овог новца од буџета, са припадајућом каматом.

Посебна напомена: Овом пресудом није стављена ван снаге правноснажна одлука Комисије за заштиту конкуренције којом је „Ценовник минималних цена ветеринарских услуга“ проглашен за забрањени споразум који нарушава конкуренцију на тржишту, али је дефинитивно и неопозиво, од стране највише судске инстанце у држави, Ветеринарска комора Србије ослобођена плаћања горе наведеног новчаног износа, јер је таква мера у конкретном случају била незаконита, из разлога ближе наведених образложењем предметне пресуде.

presuda 001

 

presuda 003

 

presuda 002

presuda 004

 

presuda 005