Дозе вакцина против ККС и биосигурносни упитници

Штампа
Датум објављивања субота, 01 септембар 2012

На захтев Управе за ветерину Коморе је изнела предлог везан за продужење рока за анализу ризика на фармама свиња применом биосигурносних упитника до 31.10.2012. године, као и мишљење у вези потреба за процентуалним учешћем појединих оригиналних паковања, а различитих доза вакцина против класичне куге свиња у укупној набавци и процентуалном очекиваном „растуру“ вакцина.

Дозе ККС
Биосигурносни упитници