Табеле бодова до 10.09.2013. године

Штампа
Поштоване колеге,
На сајту ВКС постављене су прегледне табеле бодова са едукација свих колега закључно са 10.9.2013. године. Од 01.12.2013. године почиње коришћење НОВЕ БАЗЕ, а старе табеле ће се користити још неко време ради упоређивања података и збрајања бодова.
 
Молимо вас да упоредите податке и да нам се обратите уколико уочите неслагања. Молимо да нам се обрате САМО ОНИ КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОД 40 БОДОВА, јер је 40 бодова услов за продужење лиценце.
 
Према Правилнику о стручном усавршавању ветеринара, једна година радног стажа за основне студије носи 0,5, за специјализацију 0,6, за магистарске 0,7 и докторске студије 0,8 бодова, тако да вас молимо да их на постојећи збир бодова из табела додате пре него што нам се обратите. Чланство у Академији наука носи 1 бод. Колеге које имају сертификате са едукација које нису акредитоване од стране Стручног одбора ВКС, треба да се обрате СО са захтевом за бодовање, програмом едукације и фотокопијом сертификата. Молимо све колеге да нам у року од месец дана од завршене едукације доставе ове захтеве.
 
Колегама који су продужили лиценцу су додељене нове табеле јер се бодови из претходног периода бришу, а вишак бодова се не преноси у наредни период.
 
У наредних 5 година потребно је да колеге поново сакупе 40 бодова.

 

Програмирано усавршавање 2013. године - одржано до 01.8.2013. године
Скупови Других организатора из 2013. године - достављено до 01.8.2013. године

Број лиценце: