Линкови

Штампа

www 2

Управа за ветерину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде


WEB Aпликација 

Чланарина 

Ветеринарска друштва 

Српско ветеринарско друштво 

 

Факултети

Факултет ветеринарске медицине Београд -  Универзитет у Београду

Пољопривредни факултет Нови Сад -  Универзитет у Новом Саду

 

Ветеринарски заводи и институт

Ветеринарски завод Земун

Ветеринарски завод Суботица 

Научни институт за ветеринарство Нови Сад 

Институт за сточарство Београд - Земун 

Ветеринарски специјалистички институт Краљево 

Ветеринарски специјалистички институт Шабац

 

Међународна сарадња

WVA - Светска ветеринарска организација

FVE - Федерација ветеринара Европе

FECAVA - Европска федерација ветеринара мале праксе

WSAVA - Светска ветеринарска организација за мале животиње