Скупови у најави

Штампа
skupovi
(информације и котизације код организатора)
 
 
25.Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine  Republike Srpske (BiH) - 08-11.07.2020.godine u ZTC “Banja Vrućica” Teslić.
 

IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem : " ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA i KONJA" 25. i 26. septembar 2020 godine

IV Symposium with international participation: “HEALTH PROTECTION AND REPRODUCTION OF UNGLUATES AND HORSES” 25. - 26. September 2020