Табеле бодова за продужавање лиценце су у припреми

Штампа
Датум објављивања недеља, 27 мај 2012

У припреми су табеле бодова за продужавање лиценце. Табеле ће бити постављене појединачно и прегледно, како би се могло видети које су едукације бодоване и уписане у Базу ВКС. Молимо све колеге које уоче неслагање да нам се обрате, искључиво са фотокопијама сертификата који нису уписани.

Табеле ће бити постављане према броју лиценце, а приоритет имају колеге које ће прве обнављати лиценце. Како би сви имали увид у досадашње стање, планирано је да постављање табела на сајт ВКС почне у  што скоријем времену.

Подсећамо колеге које су присуствовале неакредитованим скуповима који нису уписани, потребно је да Стручној служби ВКС доставе:

-молбу Стручном одбору да се избодује присуство на неакредитованом скупу

-програм едукације на којој су били

-фотокопију сертификата.