Каталог органа јавне власти

Штампа
Датум објављивања понедељак, 13 децембар 2021

Важно обавештење за чланство.

Након покренуте иницијативе од стране Ветеринарске коморе Србије Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности  из Каталог органа јавне власти у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  избрисане су све приватне ветеринарске станице.  Овим брисањем свих приватних ветеринарских станица  из Каталога органа јавне власти престала је обавеза истих да поступају по одредбама овог Закона.

Молимо да директори свих приватних ветеринарских станица провере Каталог.

Каталог преузми овде