Обавештење за чланство

Штампа
Датум објављивања уторак, 08 децембар 2020

На редовној седници Скупштине Ветеринарске коморе Србије одржаној 05.12.2020. године преко Зум (zoom) апликације усвојени су:

1.      Записник са XIII Скупштине ВКСодржане 29.06.2019. године.

2.      Извештаја о раду председника ВКС.

3.      Финансијски извештај за 2019. годину.

4.      Извештаја о раду Управног одбора ВКС.

5.      Извештаја о раду Надзорног одбора ВКС.

6.      Извештаја о раду Етичког комитета ВКС.

7.      Извештаја о раду Стручног одбора ВКС.

8.      Извештаја о раду представника ВКС у FVE.

9.      Извештаја о раду представника ВКС у WVA.

10.  Извештаја о раду представника ВКС у UEVH .

11.  План и програм за 2020/2021. годину.

12.  Финансијски план за 2020. годину.

13.  Правилник о стручном усавршавању ветеринара.

14.  Правилника о легитимацији члана ВКС.

15.  Одлука Скупштине да се председник ВКС овласти за поновно расписивање и спровођења изборног процеса у РО Београд I.

16.  Одлука да се сви делегати Скупштине одричу припападајућих дневница и накнада за путне трошкове и да се тај износ пребаци на позицију фонд за солидарну помоћ члановима Коморе