Обавештење за чланство

Штампа
Датум објављивања уторак, 24 март 2020


1. Колегама којима су истекле лиценце оне ће
и даље да важе све до укидање ванредног
стања.

2. Блоковска роба се поручују путем е-маила
нa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  а која ће се
испоручивати 2 пута недељно уколико
курирска служба буде вршила диструбуцију
блокова.

3. Да се сви чланови за за било која питања
прво обрате својим председницима РО, а
председници РО секретару ВКС.