Састанак представника Привредне коморе Србије и Ветеринарске коморе Србије

Штампа
Датум објављивања петак, 13 март 2020

          Дана 10.03.2020. године одржан је састанак представника Привредне коморе Србије и Ветеринарске коморе Србије коме су присуствовали Ненад Будимовић Секретар Удружења за сточарство и прераду сточарских производа ПКС, Јасна Стевановић Виши саветник у Удружењу за сточарство и прераду сточарских производа ПКС, Мишо Коларевић  председник ВКС, Дубравко Гудурић председник УО ВКС и Жолт Кало секретар ВКС.

Циљ састанка био је разматрање могућности унапређења и интензивирања сарадње а на основу Меморандума о сарадњи потписаног 2016. године. Постигнута је сагласност обе стране да један од основних задатака у даљим активностима, како заједничким тако и појединачним, треба да буде подизање свести јавности, и друштва у целини, у погледу значаја ветеринарске струке а самим тим и угледа.

Једна од тема била је и обавезна чланарина према ПКС, односно могућности остваривања олакшица у том погледу о чему ће ВКС накнадно обавестити своје чланове.

Поред тога, ПКС ће, преко ВКС, упутити позив за седницу Секције за ДДД при ПКС која је предвиђена за 23.03.2020. године на којој би требало довршити процес конституисања и донети план рада за текућу годину. Планирано је да се на седници разматра и проблематика неједнаког пореског оптерећења субјеката који пружају ДДД услуге.

 

IMG1

IMG2

IMG3

 

IMG4