Anketa o radu veterinara u Srbiji za potrebe “FVE”

Штампа
Датум објављивања среда, 30 јануар 2019

Federacija Veterinara Evrope (“FVE”) uz podršku kompanije “MSD Animal Health EURAM” sprovodi po drugi put akciju “Veterinarska Anketa 2018” (“VetSurvey 2018”) kao istraživanje o veterinarskoj profesiji u Evropi.

Svrha istraživanja je da u potpunosti sagleda brojne aspekte veterinarske profesije u Evropi, kao što su: statistički podaci o demografiji, tržištu rada i finansijskim indikatorima, koji treba da pomognu “FVE” da razume trenutnu situaciju u veterinarskoj profesiji i predvidi koje aktivnosti bi trebalo preduzeti da unapredimo i oblikujemo budućnost naše struke.

Prethodna anketa koja je sprovedena pre nekoliko godina obuhvatila je odgovore od preko 13.000 veterinara iz 24 države Evrope. Ona je pružila dosta zanimljivih podataka, koji su produbili naša saznanja o veterinarskoj profesiji u Evropi, i istakla koliko je važna vaša kooperativnost u realizaciji ankete.

Ova anketa je potpuno anonimna, i ima za cilj da pomogne Vama i vašoj budućnosti kao veterinarskog stručnjaka, ali i sledećim generacijama naših kolega.

Da učestvujete u anketi protrebno vam je samo 10 do 15 minuta. Molimo Vas da otvorite anketu pritiskom na sledeći link:

https://ww2.online-encuesta.com/respondent/esnst/9cc62038-df3b-4117-bbf4-dbcf7d4cb66c