Формирана Стална комисија Управног одбора ВКС која ће се бавити питањима Алтернативне ветеринарске медицине у оквиру ВКС

Штампа
Датум објављивања петак, 21 септембар 2018

Поштовани чланови коморе,

Дана 13.09.2018.године,Управни одбор Ветеринарске коморе Србије је у циљу побољшања свог рада,основао Сталну комисију која ће се бавити питањима Алтенативне,Традиционалне,Комплементарне,Интегративне ветерине (која постоји као Удружење од 22.08.2013.).Сви ови термини имају исто значење,а то је целовит систем лечења.
 
hom
 
Методе и поступци Алтернативне ветерине могу се обављати као методе дијагностике и лечења и као методе рехабилитације.Методе дијагностике и лечења и рехабилитације су:
1.Акупунктура
2.Ајурведа
3.Хомеопатија
4.Фитотерапија
5.Квантна медицина
6.Традиционална кинеска
7.Реики
8.Ароматерапија
9.Рефлексологија
10.Софт ласер терапија
11.Суђок и многе друге методе.
 
home
 
Управни одбор ВКС именовао је за председника Сталне комисије  Биљану Лепетић ДВМ а за чланове Сталне комисије :  Војислава Блажина ДВМ, Ференца Сечедија ДВМ, Биљану Вујков ДВМ и Јасмину Ранђеловић ДВМ.
Основни циљ Сталне комисије  УО ВКС из области Алтернативне ветеринарске медицине јесте да постиче развој ове области,затим примену нових знања и да организовано разматра и проучава теоријске и практичне проблеме везане за области Ветеринарске алтернативне медицине у циљу унапређења рада свих колега и ветеринарске струке уопште.
 

Овлашћења Сталне комисије:

1.Разматра питања из делокруга Алтернативне ветеринарске медицине

2.Даје мишљења и припрема предлоге о питањима из Алтернативне ветеринарске медицине које усваја Управни одбор ВКС;

3.Предлаже организовање едукација ветеринара који се баве Алтернативном ветеринарском медицином у координацији са председником Коморе и регионалним одборима Коморе и подноси пријаву за акредитацију предавања пред Стручним одбором ВКС,

  1. 4.Даје предлоге решења законских и подзаконских аката који се односе на Aлтернативну ветеринарску медицину које као став Ветеринарске коморе Србије усваја Управни одбор ВКС;
  2. 5.Врши коресподенцију са органима и телима Коморе;

6.Врши коресподенцију, преговоре и сарађује са надлежним државним органима и другим организацијама у вези са Алтенативном ветеринарском медицином а на основу усвојених ставова и смерница Ветеринарске коморе Србије;

7.Подноси извештаје о активностима УО ВКС;

8.Обавља и друге послове по овлашћењу председника ВКС и УО ВКС.

На рад Сталне комисије у свему се примењује Пословник о раду УО ВКС у складу са чланом 34.Пословника о раду УО ВКС.

Председник Сталне комисије Ветеринарске алтернативне медицине,

Биљана Лепетић ДВМ.

homeo