ОБАВЕШТЕЊЕ - КАКО НАБАВИТИ И ОВЕРИТИ КЊИГУ НАРКОТИКА

Штампа
Датум објављивања понедељак, 03 септембар 2018

Поштоване колегинице и колеге,

од недавно ни једна хумана велетрговина лековима неће да прими поруџбину за опијате, уколико јој се не достави доказ о поседовању оверене Књиге наркотика.

Захваљујући љубазности др Зорана Ж. Вучића, вишег саветника у Министарству здравља, омогућено нам је да премостимо недостатак у ветеринарском законодавству из ове области.

Користим ову прилику да упутим апел одговорнима у Управи за ветерину, да за овај проблем пронађу адекватно решење у оквиру ветеринарских подзаконских аката.

Ево шта је потребно урадити:

1.Купити Књигу наркотика (Савез фармацеутских удружења Србије, Бул. војводе Мишића 25, тел. 011/2648-385 и 011/2648-386; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2.Фотокопирати Решење Управе за ветерину о испуњености услова за амбуланту/станицу,

3.Уплатити таксу у износу од 310,00 дин. на рачун: 840-742221843-57, поз. на број: 97 50-016

Прималац: Буџет Р. Србије

Сврха плаћања: РАТ,

4.Написати Захтев за оверу књиге наркотика и насловити: Министарство здравља, Сектор за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре,

5.Књигу наркотика, Захтев, доказ о уплати таксе и копију Решења Управе за ветерину, предати лично, или послати поштом на адресу: Министарство здравља, Сектор за лекове и мед. средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, Немањина 22 – 26, 11000 Београд.

Доказ о поседовању Оверене Књиге наркотика, скениран послати електронски велетрговини од којенабављате лекове.

Александар Спасовић