Obaveštenje o zaključenju ugovora sa Poslovno informacionim sistemom

Штампа
Датум објављивања четвртак, 16 август 2018
Poštovani članovi VKS,
 
Obaveštavamo vas da je Veterinarska komora Srbije zaključila ugovor o kupoprodaji legitimacija - personalizovanih čip kartica i pratećeg softvera, za članove veterinarske komore Srbije na osnovu predloga Stručnog odbora a na osnovu odluke Upravnog odbora.
 
Ugovor je zaljučen sa ponuđačem Poslovno informacioni sistemi doo iz Beograda.