Нове шифре у ценовнику

Штампа
Датум објављивања уторак, 10 јул 2018

Дана 03.07.2018. године УО ВКС је на електронској седници донео Oдлуку да се у препоручени ценовник ВКС унесу следеће шифре :

 

15. ОБДУКЦИЈА ЛЕШЕВА

10081

Обдукција јелена

јединка

3600,00

10082

Обдукција дивље свиње, срне, муфлона, дивокозе и крупних звери

јединка

1800,00

10083

Обдукција ситне длакаве дивљачи

јединка

360,00

10090

Обдукција пернате дивљачи

јединка

240,00

17. ВЕТЕРИНАРСКА УВЕРЕЊА И ПОТВРДЕ

12­109

Издавање потврде о безбедности меса и органа дивљачи за исхрану људи (крупна дивљач)

јединка

600,00

12110

Издавање потврде о безбедности меса и органа дивљачи за исхрану људи(ситна дивљач)

јединка

180,00