AKTIVNO UČEŠĆE PREDSTAVNIKA „VKS“ NA SVETSKOM VETERINARSKOM KONGRESU “WVAC-2018” U BARSELONI (ŠPANIJA) OD 5.DO 8. MAJA 2018.

Штампа
Датум објављивања уторак, 22 мај 2018

Kao punopravni član Svetske Veterinarske Asocijacije („WVA“ - World Veterinary Association

Avenue de Tervueren 12, B-1040 Bruxelles – Belgium) „VKS“ imaprilikudaučestvujenagodišnjimkongresimakoje „WVA“ organizuje. OvajznačajanskupodržanjeBarseloni, uzučešćevišeodstotinupredstavnikaveterinarskihorganizacija, naučnihradnikaiposlovnihljudiizcelogsveta. Kao organizator kongresa, osim „WVA“ učestovala je i Španska Veterinarska Asocijacija a počasni pokrovitelj skupa bio je Nj.V. Španski Kralj Filip VI.

Po pravilu tokom kongresa je održana i Generalna Skupština „WVA“ sa prisutnim brojnim predstavnicima – delegatima nacionalnih veterinarskih organizacija. Pored uobičajenih tačaka dnevnog reda (izveštaji o radu i finansijama za 2017. godinu, finansijski plan za 2018. i sl.) ovo je bila prilika i za debatu i diskusiju o značaju „WVA“ za veterinarsku profesiju na globalnom nivou. U jednoj od organizovanih radnih grupa učestvovao je i kolega Urošević i prezentovao rezultate istraživanja svoje grupe drugim delegatima pred govornicom Generalne Skupštine „WVA“.

Na kongresu je prezentovano više od stotinu naučnih radova organizovanih po sledećim sekcijama: Akademska sekcija (veterinarsko obrazovanje); Veterinarsko javno zdravlje; Klinička praksa: male životinje, domaće životinje i ostale (egzotične životinje, konji i dr.); Globalni seminar o zaštiti i dobrobiti životinja („One welfare“) i Sekcija o studijama veterinarske medicine u svetu.

Navedenom programu treba dodati i “5. Globalni samit JEDNO ZDRAVLJE” (The 5th. WVA Global One Health Summit”) sa značajnom podrškom od strane “FAO”, “OIE” i “WHO” na temu Biosigurnost. Kao zanimljive teme na kongresu mogle bi se izdvojiti one vezano za biosigurnosne mere na farmama svinja (Prof. dr Jeroen Dewulf – Univerzitet Gent, Belgija); Upravljanje rizikom u vanrednim situacijama sa aspekta veterinarskog javnog zdravlja (dr Paolo Dalla Villa, Nacionalni referentni centar za vanredne situacije, Pescara, Italija); Globalno povećanje potreba za animalnim proteinima: izazovi za veterinarsku struku (dr J. Fink-GremmelsIras, Fakultet Veterinarske Medicine, Utrecht, Holandija) i dr.

Treba istaći da je kolega Urošević na kongresu imao i prezentaciju naučnog rada (u vidu postera) pod naslovom: Unapređenje zaštite i dobrobiti konja u Srbiji u skladu sa EU standardima.

Tokom kongresa dodeljene su značajne nagrade (po 5000 EUR) najboljima veterinarima u svetu u oblasti Zaštite i dobrobiti životinja od strane sponzora ovog globalnog konkursa, kompanije „Ceva Sante Animale“ (Francuska).

U razgovorima sa stranim veterinarskim predstavnicima i naučnim radnicima istaknuto je da „VKS“ ima ambiciju da bude prepoznatljiva u svetu po svojim vrednim i profesionalnim veterinarima koji su uvek tu kad treba sačuvati zdravlje životinja i ljudi po konceptu „One Health“ (jedno zdravlje). Želja nam je da kroz kontakte i razmenu iskustava sa kolegama i najeminentnijim stručnjacima iz veterinarske struke organizujemo predavanja (sa praktičnim delom) stranih eksperata po temama koje su aktuelne članovima VKS.

Ukontaktima je naglašen težnja da veterinarska struka treba da bude most i za povezivanje na nivou veterinarskog obrazovanja odnosno naučne saradnje i kaouvoduintenzivnijuprivrednusaradnju Srbije i drugih država.

 20180506 111727

SaG-dinom Johnson Chiang, aktuelnim Predsednikom „WVA“ na marginama SvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.

-

---

 20180506 161025

Aktivno učešće u radnoj grupi na zasedanju GeneralneSkupštineSvetskeVeterinarskeAsocijacije („WVA“) uBarseloni, maj 2018.

---

 20180508 140429

Sa G-dinom Olafur Oddgeirsson (Vicekancelar za Evropu u „WVA“) namarginamaSvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.

----

 20180506 112138

Sa kolegama iz Veterinarske Asocijacije Nigerije na marginama

SvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.

----

-20180506 172156

Držanje predavanja na zasedanju Generalne Skupštine SvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.

-

 20180506 161025

Sa G-dinom dr Mike Topper (Predsednik Asocijacije veterinara SAD-a „AVMA“) i G-đom dr Beth Sabin (Sekretar za međunarodne odnose „AVMA“) namarginamaSvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.

 20180506 194208

Sa G-đicom Dunjom Kovač, DVM - koautorkom naučnog rada (poster) izloženog na SvetskomveterinarskomkongresuuBarseloni, maj 2018.

-

 20180506 174317

Sa G-đom Prof. dr Patricia Tarner (buduća Predsednica „WVA“) namarginamaSvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.

-

 20180507 125001

Sa Direktorom Veterinarske Asocijacije Novog Zelanda G-dinom Mark Ward ispred njihovog štanda na SvetskomveterinarskomkongresuuBarseloni, maj 2018.

-

 20180507 103543

Sa kolegama iz Upravnog Odbora Regionalnog Odbora Mursija (Murcia) Veterinarske Asocijacije Španije ispred njihovog štanda na SvetskomveterinarskomkongresuuBarseloni, maj 2018.

--

 20180506 135103

Sa G-dinom Prof. dr Nikolaos Papaioannou (Dekan Fakulteta vet. medicine, Solun, Grčka) namarginamaSvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.

--

 20180507 131112

Ispred štanda kineske kompanije koja proizvodi plastinirane anatomske preparate životinja tokom trajanja SvetskogveterinarskogkongresauBarseloni, maj 2018.