Пријава за Стручну едукацију Ветеринари Чешка - Брно и Праг

Штампа
Датум објављивања уторак, 20 март 2018

Поштоване колеге Јужнобачког РО ВКС,

Обавештавамо вас да је ваш регионални одбор донео дана 14.03.2018. године одлуку о субвенционисању за 10 (десет) учесника из РО Јужнобачког округа са50% трошакаучешћа на стручној едукацији – Ветеринари ЧЕШКА – Брно и Праг у трајању од 18 - 22. априла 2018годинеу организацији Ветеринарске коморе Чешке и Ветеринарске коморе Србије. 50% износа до пуне цене сноси пријављени члан Јужнобачког РО.
Услови за пријављивање су следећи:
1. да је пријављено лице члан Јужнобачког РО;
2. да је пријављено лице измирило чланарину закључно са 31.12.2017. године;

Листа ће се формирати по редоследу пријаве. Приоритет ће имати лица која сама сносе преосталих 50% трошка или њихов послодавац а која нису путовала у посету ВК Мађарске 2015. године, односно у случају већег интересовања по једно лице из сваког привредног субјекта у ком су запослена пријављена лица. 

Пријаву послати на е-маил адресу mircetajovan@gmail.com. Пријава треба да садржи име и презиме члана ВКС из РО ЈБО, број лиценце, општину становања и привредни субјект где је лице запослено (за незапослене назначити „незапослен“). 

За све информације контакт особа је Мирчета Јован, 064/118-90-90

Рок за пријаве је до попуњавања места. 

У прилогу можете преузети програм путовања.