Program za stručni edukativni skup "Zdravstvena zaštita pčela 2018 Svilajnac"

Штампа
Датум објављивања четвртак, 08 март 2018

Poštovani članovi Komore,

Obaveštavamo vas da je Stručni odbor VKS akreditovao stručni edukativni skup "Zdravstvena zaštita pčela 2018 Svilajnac" u organizaciji VKS, i isti valorizovao sa ukupno 8 bodova, pri čemu prisustvo na predavanjima nosi 6 bodova a prisustvo i učešće na radionici 2 boda.
Program skupa:

1. Bolesti pčela kao posledica grešaka u ishrani i pravilna primena lekovitih sirupa – 2 sata
2. Osnovi apitehnike - 45 minuta
3. Bakterijske bolesti pčelinjeg legla - 45 minuta 
4. Virusne bolesti pčela i pčelinjeg legla - 45 minuta 
5. Parazitske bolesti pčela i pčelinjeg legla - 45 minuta 
6. Trovanje pčela i (zlo)upotreba antibiotika u pčelarstvu - 45 minuta 
7. Mikrosporidijske bolesti pčela; zakonski osnov kontrole bolesti pčela i pčelinjeg legla; uzorkovanje, pakovanje i slanje materijala u laboratoriju na pregled - 45 minuta 

U sklopu skupa, organizovana je i jednočasovna radionica pod nazivom "Upotreba lekova u pčelarstvu Srbije".