Informator - aflatoksini

Штампа
Датум објављивања среда, 01 новембар 2017
Poštovani članovi Komore,
 
Veterinarska komora Srbije je, u sklopu akcije obaveštavanja, uz nesebičnu pomoć Katedre za ishranu i botaniku, pripremila Informator za doktore veterinarske medicine na temu "Aflatoksini".
 
Informator predstavlja okvir za dalje obaveštavanje koje će pružati Veterinarska komora Srbije, zatim regionalni predstavnici Komore kao i svi zainteresovani članove Komore.

Veterinarska komora Srbije se ovim putem naročito zahvaljuje Prof. Dr Draganu Šeferu i Dr Stamenu Raduloviću, bez čije pomoći nije bilo moguće krenuti u realizaciju ovog projekta.

Pozivamo sve članove i nadležne institucije da podrže ove aktivnosti i akciju od javnog značaja. 

Zdrava hrana - zdrave životinje i ljudi; zdrave životinje i ljudi -  zdrava privreda! Zdrava privreda - bogata zemlja!