Закључци са састанка Председника РО ВКС

Штампа
Датум објављивања петак, 10 април 2009

У Ветеринарској комори Србије одржан је 9. априла 2009. године састанак Председника Регионалних одбора ВКС са представницима Управе за ветерину МПШВ на коме је разматрана актуелна ситуација у ветеринарској служби Србије.

       У раду састанка учествовали су директор Управе Зоран Мићовић, начелници Сања Челебићанин, Будимир Плавшић и Славољуб Станојевић, те 23 председника Регионалних одбора Коморе.

Закључено је да:

  1. До доношења нове Уредбе о висини накнаде за издавање уверења о здравственом стању животиња наплаћује се прописана накнада и уплаћује на рачун Министарства, а за трошкове ветеринарске услуге код издавања уверења о здравственом стању примењује се препоручена цена Ветеринарске коморе Србије и за ову услуга издаје посебан рачун.
  2. Имајући у виду рестриктивни буџет Управе за ветерину, председници Регионалних одбора прихватили су да Комора предложиМинистарству да цене услуга за спровођење  Програма мера у 2009. години остану на нивоу прошлогодишњих.
  3. У циљу проширења обима и врсте послова ветеринарских станица препорука је Коморе и Управе да се искористе могућности које дозвољава чл. 148. Закона о ветеринарству, а односе се на пренос овлашћења за поједине стручне послове ветеринарске инспекције. Управа је спремна у најкрачем законском року издати овлашћења свима који испуњавају услове, а желе да обављају ове послове.
  4. Правној служби Управе поновно треба доставити захтев за преиспитивање оправданости постојања члана 21. Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу.... («Сл.гласник Р Србије» бр.42/2006), који се односи на специјалистичку обуку  за обављање послова трихиноскопске дијагностике.
  5. Од Правне службе Министарства захтевати тумачење чл.162 Закона о ветеринарству (усклађивање са Законом – пререгистрација у Управи за ветерину приватних ветеринарских станица, амбуланти и апотека).
  6. Комора ће се обратити Министарству трговине са захтевом да се одложи примена Уредбе о фискализацији ветеринарске службе  до 1. јануара 2010. године, како би се појаснили сви аспекти примене.

          На наредној седници Управног одбора ВКС донеће се одлуке по свим тачкама ових Закључака.