Скупштина ВКС 28.03.2009. године

Штампа
Датум објављивања понедељак, 30 март 2009

 У Београду је 28.03.2009. године одржана трећа редовна Скупштина Ветеринарске коморе Србије. Седници је присуствовало 108 чланова Скупштине, а у раду је активно учествовао и директор Управе за ветерину господин Зоран Мићовић. На седници су верификовани мандати новоизабраним члановима Скупштине и Етичког комитета, усвојени извештаји о раду Председника, Управног одбора, Надзорног одбора, Стручног одбора и Етичког комитета, извештај о међународним активностима, финансијски извештај и план за 2009. годину. Прихваћене су измене и допуне Правилника о лиценци и Дисциплинско-етичког правилника.

     Скупштина је прихватила закључак Комисије за израду Елабората о потребама Р Србије за ветеринарским радницима до 2020. године, да је Србији до 2020. године потребно 110 до 120 доктора ветеринарске медицине и један ветеринарски техничар по ветеринару.

     На самој седници, по усвојеним допунама Дневног реда, Скупштина је закључила:

- да се на предстојећем састанку представника Коморе са Управом за ветерину прецизира тумачење Правилника о издавању уверења о забрани наплате накнаде за издавање уверења;

- да се у року од 90 дана обави усклађивање „Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности“ и захтева усклађивање неких других правилника;

- да Управа на основу чл. 148 Закона о ветеринарству омогући, да се свим заинтересованим ветеринарским станицама које то желе, пренесу овлашћења за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције;

- да се заједно са Управом предложи ребаланс буџета Управе за ветерину за 2009. годину;

- предложе измене и допуне Правилника о Програму мера за 2009. годину;

- захтева хитно расписивање Конкурса за расподелу терена за обављање Програма мера за 2009. годину на територијама које, по оцени Комисије за процену рада, нису добиле прелазну оцену;

- тражити од Министарства финансија одлагање фискализације ветеринарске службе до 1. јануара 2010. док се не прецизирају услови под којима се она спроводи.

      Прихваћен је предлог да се, као и претходне године заједно са Српским ветеринарским друштвом, а поводом „Светског дана ветеринара“ 25.04.2009. године који се ове године одржава под мотом „Сарадња ветеринара и фармера“, на сваком регионалном одбору организују локалне манифестације за које треба обезбедити медијску подршку. Исто то треба да уради и Председник Коморе у име целокупне струке.