Седница етичког комитета

Штампа
Датум објављивања петак, 14 новембар 2008

На састанку Етичког комитета, одржаног 21. октобра 2008. године, разматрано је укупно  17 до сада покренутих поступака. Од овог броја шест предмета је стављено у фазу мировања због одлуке Комисије за заштиту конкуренције о обустављању важности одлуке о Ценовнику, јер се односе на непоштовање минималног ценовника ветеринарских услуга. За четири случаја комисије ЕК нису поднеле извештај, а о осталим предметима биће предложено Управном одбору доношење одлука.