Седница Стручног одбора

Штампа
Датум објављивања петак, 30 јануар 2009

На седници Стручног одбора ВКС одржаној 27.01.09. разматран је Извештај о одржаним едукацијама јесењег циклуса "Перманентних едукација ВКС за 2008" који треба да се заврши до краја фебруара и обухвати све регионалне одборе. Анализирани су достављени извештаји одржаних програма стручног усавршавања верификованих од ВКС за 2008.

Разматране су пријаве по Конкурсу за акредитацију програма стручног усавршавања у 2009. години и Управном одбору је предложено да усвоји Листу верификованих програма за 2009. годину. Договорено је да се за наредну седницу припреми расправа о одредбама из оних законских прописа која захтевају од доктора ветеринарске медицине полагање додатних курсева за поједине методе, интервенције или чак обављање делатности.  На наредној седници разматраће се предлог тема за пролећни циклус едукација.