Списак остварених бодова

Штампа
Датум објављивања недеља, 17 јун 2012

Поштоване колеге,

на сајту ВКС постављене су прегледне табеле бодова са едукација свих колега закључно са 01.08.2013. Табеле се постављају у овој форми да би свако могао да види шта му је од едукација уписано у Базу ВКС.

Молимо вас да упоредите сертификате које имате са ониме што је уписано и да нам се обратите ако уочите неслагања. Молимо да нам се обрате САМО ОНИ КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОД 40 БОДОВА, јер је 40 бодова услов за продужење лиценце. Све преко тога се не узима у обзир за наредни период, тј. бодови се не преносе.

Према Правилнику о стручном усавршавању ветеринара, једна година радног стажа за основне студије носи 0,5, за специјализацију 0,6, за магистарске 0,7 и докторске студије 0,8 бодова, тако да вас молимо да их на постојећи збир бодова из табела додате пре него што нам се обратите. Чланство у Академији наука носи 1 бод.

Колеге којима су бодови са Програмираног усавршавања ветеринара уписани у табеле, не морају да траже своје сертификате.

Колеге које имају сертификате са едукација које нису акредитоване од стране Стручног одбора ВКС, треба да се обрате СО са захтевом за бодовање, програмом едукације и фотокопијом сертификата. Молимо све колеге да нам у року од месец дана од завршене едукације достављају ове захтеве.

Стручна служба ВКС је у табеле бодова унела све едукације које су организатори доставили до периода објављивања овог обавештења. Све што накнадно донесу организатори или оно што је донето, а није бодовано од стране СО ВКС, биће унето.

 

Колегама који су продужили лиценцу су додељене нове табеле јер се бодови из претходног периода бришу, а вишак бодова се не преноси у наредни период.

У наредних 5 година потребно је да колеге поново сакупе 40 бодова.

Програмирано усавршавање 2013. године - одржано до 01.8.2013. године
Скупови Других организатора из 2013. године - достављено до 01.8.2013. године

Број лиценце:

 

С поштовањем,

Стручна служба ВКС